Artikel 12 Algemene bouwregels
12.1 Keur
Bij initiatieven op gronden met de bestemming Water alsmede binnen een afstand van 5 meter uit de bestemmingsgrens van de bestemming Water dient de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas in acht te worden genomen.