Artikel 13 Algemene aanduidingsregels
13.1 Luchtvaartverkeerszone
13.1.1 Bestemmingsomschrijving
De als 'Luchtverkeerszone' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen mede bestemd voor een invliegfunnel.
13.1.2 Bouwregels
Op of in de tot verkeerszone bestemde gronden is het niet toegestaan te bouwen hoger dan op basis van de volgende bepalingen is geregeld;
  1. In de als 'luchtvaartverkeerzone - 1' bestemde gebieden mogen bouwwerken worden opgericht tot een hoogte van ten hoogste 130 meter boven N.A.P., met inachtneming van de ter plaatse geldende bepalingen opgenomen in andere artikelen van deze planregels;
  2. In de als 'luchtvaartverkeerzone - 2' bestemde gebieden mogen bouwwerken worden opgericht tot een hoogte van ten hoogste 140 meter boven N.A.P., met inachtneming van de ter plaatse geldende bepalingen opgenomen in andere artikelen van deze planregels;
  3. In de als 'luchtvaartverkeerzone - 3' bestemde gebieden mogen bouwwerken worden opgericht tot een hoogte van ten hoogste 150 meter boven N.A.P., met inachtneming van de ter plaatse geldende bepalingen opgenomen in andere artikelen van deze planregels;
  4. In de als 'luchtvaartverkeerzone - 4' bestemde gebieden mogen bouwwerken worden opgericht tot een hoogte van ten hoogste 160 meter boven N.A.P., met inachtneming van de ter plaatse geldende bepalingen opgenomen in andere artikelen van deze planregels;
  5. In de als 'luchtvaartverkeerzone - 5' bestemde gebieden mogen bouwwerken worden opgericht tot een hoogte van ten hoogste 170 meter boven N.A.P., met inachtneming van de ter plaatse geldende bepalingen opgenomen in andere artikelen van deze planregels;
  6. In de als 'luchtvaartverkeerzone - 6' bestemde gebieden mogen bouwwerken worden opgericht tot een hoogte van ten hoogste 180 meter boven N.A.P., met inachtneming van de ter plaatse geldende bepalingen opgenomen in andere artikelen van deze planregels;
  7. In de als 'luchtvaartverkeerzone - 7' bestemde gebieden mogen bouwwerken worden opgericht tot een hoogte van ten hoogste 190 meter boven N.A.P., met inachtneming van de ter plaatse geldende bepalingen opgenomen in andere artikelen van deze planregels;
  8. In de als 'luchtvaartverkeerzone - 8' bestemde gebieden mogen bouwwerken worden opgericht tot een hoogte van ten hoogste 200 meter boven N.A.P., met inachtneming van de ter plaatse geldende bepalingen opgenomen in andere artikelen van deze planregels;
  9. In de als 'luchtvaartverkeerzone - 9' bestemde gebieden mogen bouwwerken worden opgericht tot een hoogte van ten hoogste 210 meter boven N.A.P., met inachtneming van de ter plaatse geldende bepalingen opgenomen in andere artikelen van deze planregels;
  10. In de als 'luchtvaartverkeerzone - 10' bestemde gebieden mogen bouwwerken worden opgericht tot een hoogte van ten hoogste 220 meter boven N.A.P., met inachtneming van de ter plaatse geldende bepalingen opgenomen in andere artikelen van deze planregels.
13.2 Vrijwaringszone - Straalpad
Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - straalpad' bedraagt de bouwhoogte van een bouwwerk in geen enkel opzicht meer dan 20 meter.