Bijlagen bij Toelichting Poorterstraat Brunssum

1.       Landschappelijke inpassing

2.       Aeriusberekening

3.       Akoestisch onderzoek wegverkeer

4.       Verkennend bodemonderzoek

5.       Doorlatendheidsonderzoek

6.       Archeologisch onderzoek