Bestemmingsplan Loogstraat 23 te Brunssum

IDN-nummer  :           NL.IMRO.0899.BPloogstraat23-vast

Onderdeel      :           bijlagen bij de toelichting

 

1.    Verkennend bodem en asbestonderzoek Loogstraat 23 Brunssum (Aelmans ECO B.V.)

tb_NL.IMRO.0899.BPloogstraat23-vast_bijlage01.pdf

 

2.    Berekening gevelbelasting Loogstraat 23 te Brunssum (Aelmans ROM)

tb_NL.IMRO.0899.BPloogstraat23-vast_bijlage02.pdf

 

3.    Adviezen ex artikel 3.1.1 Bro

tb_NL.IMRO.0899.BPloogstraat23-vast_bijlage03.pdf

 

4.    ‘Oplegnotitie vaststellen bestemmingsplan Loogstraat 23’ en raadsbesluit d.d. 23 april 2013

tb_NL.IMRO.0899.BPloogstraat23-vast_bijlage04.pdf