direct naar inhoud van Artikel 1 Begrippen
Plan: Bestemmingsplan Wijzigingsplan Woendershof
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0899.WijzWoendershof-vast

Artikel 1 Begrippen

1.1 het plan

Wijzigingsplan Woendershof van de gemeente Brunssum.

1.2 Verbeelding

De onderhavige wijziging heeft betrekking op het gebied dat als zodanig is aangegeven op de verbeelding met tekeningnummer NL.IMRO.0899.WijzWoendershof-vast.

1.3 Vigerend bestemmingsplan

Onder "het vigerende bestemmingsplan" wordt verstaan: Het bestemmingsplan "Centrum", vastgesteld bij raadsbesluit van d.d. 24 februari 2010.

1.4 Overige begrippen

Voor de overige begripsbepalingen wordt verwezen naar het bestemmingsplan "Centrum", vastgesteld bij raadsbesluit van d.d. 24 februari 2010.

1.5 Verwijzing

De regels die deel uitmaken van het vigerende bestemmingsplan zijn op deze wijziging van overeenkomstige toepassing met uitzondering van artikel 16, met dien verstande dat indien in het vigerende bestemmingsplan verwezen wordt naar de verbeelding, de bij het uitwerkingsplan behorende verbeelding wordt bedoeld.

1.6 Wijze van meten

voor de wijze van meten wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van de vigerende bestemmingsplanvoorschriften van het bestemmingsplan "Centrum", vastgesteld bij raadsbesluit van d.d. 24 februari 2010.