direct naar inhoud van Artikel 2 Wonen
Plan: Bestemmingsplan Wijzigingsplan Woendershof
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0899.WijzWoendershof-vast

Artikel 2 Wonen

Voor de gebieden als zodanig bestemd geldt dat na gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid, als bedoeld in artikel 22.9 ten behoeve van de bestemmingswijziging, de regels van het vigerende bestemmingsplan, voor zover relevant en met uitzondering van de slotbepaling, van overeenkomstige toepassing zijn. De regels conform artikel 16 'Wonen' van het vigerende bestemmingsplan zijn overeenkomstig van toepassing op de gronden die in de verbeelding bestemd zijn als Wonen, met dien verstande dat de gronden bestemd zijn voor maximaal 10 woningen in de categorie Twee-aaneen.