Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Bestemmingsplan Loogstraat 23 te Brunssum
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0899.BPloogstraat23-vast

Artikel 12 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als de regels van hetbestemmingsplan ‘Loogstraat 23 te Brunssum’ van de gemeente Brunssum.