Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Ontwikkeling Afvalzorg
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0899.BPOntwAfvalzorg-VG01

Artikel 4 Groen

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. groenvoorzieningen ter inpassing van het naastgelegen bedrijfsterrein;
b. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
c. nutsvoorzieningen; 

4.2 Bouwregels

Op of in deze gronden mogen uitsluitend bij de bestemming behorende andere bouwwerken worden gebouwd met een maximale hoogte van 2 meter.